Trung Tâm Dữ Liệu Hoàng Sa

"Ðất nước Việt Nam có khi thịnh khi suy, lịch sử Việt Nam có khi hưng khi phế, thế hệ trước không giữ được Hoàng Sa nhưng không phải vì thế mà Hoàng Sa trở thành đất của Trung Quốc hay của bất cứ một quốc gia nào khác. Dân tộc Việt Nam, các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau phải nhớ rằng: Bất cứ khi nào các điều kiện kinh tế, chính trị và quân sự cho phép, một trong những việc đầu tiên là phải lấy lại Hoàng Sa."

 

Trang tin Diễn đàn

 

[​IMG]

PARACEL ISLANDS AND SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM!
HAIYANG 981, GET OUT OF VIETNAM NOW !
Paracel & Spratly Islands Belong to Vietnam

(c)2007-2014 Hoangsa.ORG & Paracels.INFO

   中国海洋石油981:中国的表现越来越理亏词穷

 China is increasingly groundless in its deployment of the rig Haiyang Shiyou 981

エスカレートする「ベトナム東海」における中国によるベトナムの主権、領有権侵害行為

 Sovereignty over Paracels: Artical Lets Off Baijing Lightly

China intensifica la violación sobre la soberanía y el derecho de la soberaníade Vietnam enMar Orie