HoangSa.Org /gallery Wed, 23 Apr 2014 16:49:26 +0900 PhotoPost Pro 7.0 60 Hải đăng Nam Yết Resource id #78 Mon, 27 May 2013 01:31:00 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13550&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="hai_dang_Nam_Yet.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/hai_dang_Nam_Yet.jpg" alt="hai_dang_Nam_Yet.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Hải đăng trên đảo Nam Yết Resource id #78 Mon, 22 Apr 2013 00:43:36 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13513&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="haidang_Nam-Yet.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/haidang_Nam-Yet.jpg" alt="haidang_Nam-Yet.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hải đăng trên đảo Nam Yết sừng sũng soi rõ chủ quyền tổ quốc. Ảnh: Lê Tuyết (Báo Lao Động) http://laodong.com.vn/Phong-su/Chuyen-nhung-nguoi-thap-sang-hai-dang/100050.bld Kiểm tra thiết bị ở trạm đèn biển Nam Yết Resource id #78 Mon, 22 Apr 2013 00:43:35 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13508&amp;title=ki-e1-bb-83m-tra-thi-e1-ba-bft-b-e1-bb-8be1-bb-9f-tr-e1-ba-a1mc4-91-c3-a8n-bi-e1-bb-83n-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="Denbien-Namyet.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/Denbien-Namyet.jpg" alt="Denbien-Namyet.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Trạm trưởng Trạm đèn biển Nam Yết Trần Văn Khánh (trái) và lính mới Nguyễn Văn Thuấn kiểm tra lại đèn, thiết bị trước khi mặt trời lặn. Ảnh: Lê Tuyết (Báo Lao Động) http://laodong.com.vn/Phong-su/Chuyen-nhung-nguoi-thap-sang-hai-dang/100050.bld Khánh thành trung tâm văn hóa đảo Nam Yết Resource id #78 Fri, 15 Feb 2013 13:08:34 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13325&amp;title=kh-c3-a1nh-th-c3-a0nh-trung-t-c3-a2m-v-c4-83n-h-c3-b3ac4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="TrungtamvanhoaNamYet.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/TrungtamvanhoaNamYet.jpg" alt="TrungtamvanhoaNamYet.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://doanhnghieptrunguong.vn Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Sun, 10 Jun 2012 15:37:03 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12947&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451653.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451653.jpg" alt="123451653.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://mtvband.vn/news/mtv-truong-sa-than-yeu-trong-mat-cac-nghe-si Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Sun, 10 Jun 2012 15:35:48 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12946&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451652.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451652.jpg" alt="123451652.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://mtvband.vn/news/mtv-truong-sa-than-yeu-trong-mat-cac-nghe-si Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Sun, 10 Jun 2012 15:26:31 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12940&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451646.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451646.jpg" alt="123451646.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://mtvband.vn/news/mtv-truong-sa-than-yeu-trong-mat-cac-nghe-si Các nữ đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước cột mốc chủ Resource id #78 Sun, 10 Jun 2012 13:26:47 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12887&amp;title=c-c3-a1c-n-e1-bb-afc4-91-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83u-ch-e1-bb-a5pe1-ba-a3nh-l-c6-b0u-ni-e1-bb-87m-tr-c6-b0-e1-bb-9bc-c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7&amp;cat=13"><img title="12345_resize848.JPG" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/12345_resize848.JPG" alt="12345_resize848.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các nữ đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước cột mốc chủ quyền trên đảo Nam Yết. Nguồn ảnh: http://doanhnghieptrunguong.vn/gioi-thieu-dang-uy-khoi/hoat-dong-dang-uy-khoi/201205/Nhat-ky-thien-ly-Truong-Sa-2159580/ Cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa Đảo Nam Yết do Vietinba Resource id #78 Sun, 10 Jun 2012 13:24:54 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12886&amp;title=c-e1-ba-aft-b-c4-83ng-kh-c3-a1nh-th-c3-a0nh-trung-t-c3-a2m-v-c4-83n-h-c3-b3ac4-90-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft-do-vietinba&amp;cat=13"><img title="12345_resize847.JPG" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/12345_resize847.JPG" alt="12345_resize847.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa Đảo Nam Yết do Vietinbank tài trợ Nguồn ảnh: http://doanhnghieptrunguong.vn/gioi-thieu-dang-uy-khoi/hoat-dong-dang-uy-khoi/201205/Nhat-ky-thien-ly-Truong-Sa-2159580/ Các nữ đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước cột mốc chủ Resource id #78 Mon, 04 Jun 2012 18:31:00 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12767&amp;title=c-c3-a1c-n-e1-bb-afc4-91-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83u-ch-e1-bb-a5pe1-ba-a3nh-l-c6-b0u-ni-e1-bb-87m-tr-c6-b0-e1-bb-9bc-c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7&amp;cat=13"><img title="123451574.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451574.jpg" alt="123451574.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các nữ đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước cột mốc chủ quyền trên đảo Nam Yết. Ảnh: B.T Nguồn ảnh: http://baobaclieu.vn/newsdetails/2ECC9C0A48/Nhat_ky_thien_ly_Truong_Sa.aspx Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Sat, 02 Jun 2012 10:18:36 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12739&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451551.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451551.jpg" alt="123451551.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=393560280687833&amp;set=a.390543024322892.85618.252025594841303&amp;type=3&amp;theater Bên cột mốc chủ quyền trên đảo Nam Yết Resource id #78 Fri, 01 Jun 2012 09:37:35 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12713&amp;title=b-c3-aan-c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="12345_resize811.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/12345_resize811.jpg" alt="12345_resize811.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201205/Xuc-dong-le-tuong-niem-cac-liet-si-hy-sinh-tai-Truong-Sa-2167583/ Đoàn kết để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo c Resource id #78 Thu, 31 May 2012 19:21:45 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12676&amp;title=-c4-90o-c3-a0n-k-e1-ba-bftc4-91-e1-bb-83-b-e1-ba-a3o-v-e1-bb-87-v-e1-bb-afng-ch-e1-ba-afc-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83n-2cc4-91-e1-ba-a3o-c-e1&amp;cat=13"><img title="123451517.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451517.jpg" alt="123451517.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đoàn kết để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đ/c Phạm Dũng và các chức sắc trồng cây lưu niệm trên đ Resource id #78 Thu, 31 May 2012 19:20:55 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12675&amp;title=-c4-90-2fc-ph-e1-ba-a1m-d-c5-a9ng-v-c3-a0-c-c3-a1c-ch-e1-bb-a9c-s-e1-ba-afc-tr-e1-bb-93ng-c-c3-a2y-l-c6-b0u-ni-e1-bb-87m-tr-c3-aanc4-91-e1-ba&amp;cat=13"><img title="123451516.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451516.jpg" alt="123451516.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đ/c Phạm Dũng và các chức sắc trồng cây lưu niệm trên đảo Nam Yết Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đ/c Phạm Dũng tặng quà cho quân và dân trên đảo Nam Yết Resource id #78 Thu, 31 May 2012 19:20:20 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12674&amp;title=-c4-90-2fc-ph-e1-ba-a1m-d-c5-a9ng-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-cho-qu-c3-a2n-v-c3-a0-d-c3-a2n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451515.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451515.jpg" alt="123451515.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đ/c Phạm Dũng tặng quà cho quân và dân trên đảo Nam Yết Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đảo Nam Yết nhìn từ tàu Trường Sa HQ 571 Resource id #78 Thu, 31 May 2012 19:19:42 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12673&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-t-c3-a0u-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-hq-571&amp;cat=13"><img title="123451514.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451514.jpg" alt="123451514.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Giao lưu văn nghệ trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:31:54 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12606&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451477.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451477.jpg" alt="123451477.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page12 Giao lưu văn nghệ trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:31:07 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12605&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451476.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451476.jpg" alt="123451476.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page12 Giao lưu văn nghệ trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:30:26 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12604&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451475.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451475.jpg" alt="123451475.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page12 Giao lưu văn nghệ trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:29:43 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12603&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451474.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451474.jpg" alt="123451474.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page12 Giao lưu văn nghệ trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:28:57 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12602&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451473.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451473.jpg" alt="123451473.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page12 Giao lưu văn nghệ trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:28:15 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12601&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451472.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451472.jpg" alt="123451472.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page12 Biển đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:27:18 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12600&amp;title=bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451471.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451471.jpg" alt="123451471.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Biển đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:26:37 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12599&amp;title=bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451470.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451470.jpg" alt="123451470.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Biển đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:26:00 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12598&amp;title=bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451469.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451469.jpg" alt="123451469.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Sân bay trực thăng trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:25:03 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12597&amp;title=s-c3-a2n-bay-tr-e1-bb-b1c-th-c4-83ng-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451468.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451468.jpg" alt="123451468.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Chương trình của VTV3 được phỏng vấn và ghi hình dưới tá Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:24:18 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12596&amp;title=ch-c6-b0-c6-a1ng-tr-c3-acnh-c-e1-bb-a7a-vtv3c4-91-c6-b0-e1-bb-a3c-ph-e1-bb-8fng-v-e1-ba-a5n-v-c3-a0-ghi-h-c3-acnh-d-c6-b0-e1-bb-9bi-t-c3-a1&amp;cat=13"><img title="123451467.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451467.jpg" alt="123451467.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Chương trình của VTV3 được phỏng vấn và ghi hình dưới tán cây xanh của buổi trưa Nam Yết Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Cột mốc chủ quyền trên đảo Nam Yết từ thời kỳ Việt Na Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:22:43 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12595&amp;title=c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft-t-e1-bb-ab-th-e1-bb-9di-k-e1-bb-b3-vi-e1-bb-87t-na&amp;cat=13"><img title="123451466.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451466.jpg" alt="123451466.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cột mốc chủ quyền trên đảo Nam Yết từ thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Vườn rau xanh trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:21:26 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12594&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-xanh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451465.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451465.jpg" alt="123451465.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Trồng cây lưu niệm trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:20:39 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12593&amp;title=tr-e1-bb-93ng-c-c3-a2y-l-c6-b0u-ni-e1-bb-87m-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451464.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451464.jpg" alt="123451464.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Thủ trưởng Đoàn công tác trồng cây lưu niệm trên đảo Nam Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:19:40 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12592&amp;title=th-e1-bb-a7-tr-c6-b0-e1-bb-9fngc4-90o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1c-tr-e1-bb-93ng-c-c3-a2y-l-c6-b0u-ni-e1-bb-87m-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam&amp;cat=13"><img title="123451463.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451463.jpg" alt="123451463.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Thủ trưởng Đoàn công tác trồng cây lưu niệm trên đảo Nam Yết Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:18:55 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12591&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451462.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451462.jpg" alt="123451462.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:18:11 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12590&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451461.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451461.jpg" alt="123451461.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Mộ của các chiến sỹ đã hy sinh trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:17:17 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12589&amp;title=m-e1-bb-99-c-e1-bb-a7a-c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9c4-91-c3-a3-hy-sinh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451460.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451460.jpg" alt="123451460.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Mộ của các chiến sỹ đã hy sinh trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:16:41 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12588&amp;title=m-e1-bb-99-c-e1-bb-a7a-c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9c4-91-c3-a3-hy-sinh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451459.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451459.jpg" alt="123451459.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Mộ của các chiến sỹ đã hy sinh trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:16:00 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12587&amp;title=m-e1-bb-99-c-e1-bb-a7a-c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9c4-91-c3-a3-hy-sinh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451458.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451458.jpg" alt="123451458.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Mộ của các chiến sỹ đã hy sinh trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:15:17 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12586&amp;title=m-e1-bb-99-c-e1-bb-a7a-c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9c4-91-c3-a3-hy-sinh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451457.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451457.jpg" alt="123451457.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page11 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:13:53 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12585&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451456.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451456.jpg" alt="123451456.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:13:09 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12584&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451455.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451455.jpg" alt="123451455.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:12:33 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12583&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451454.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451454.jpg" alt="123451454.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:10:48 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12582&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451453.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451453.jpg" alt="123451453.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:10:08 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12581&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451452.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451452.jpg" alt="123451452.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:09:24 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12580&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451451.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451451.jpg" alt="123451451.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:08:31 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12579&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451450.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451450.jpg" alt="123451450.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 17:07:09 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12578&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451449.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451449.jpg" alt="123451449.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 16:43:51 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12577&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451448.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451448.jpg" alt="123451448.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 16:42:57 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12576&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451447.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451447.jpg" alt="123451447.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 16:42:13 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12575&amp;title=th-c4-83m-h-e1-bb-8fi-2cc4-91-e1-bb-99ng-vi-c3-aan-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451446.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451446.jpg" alt="123451446.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 16:41:18 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12574&amp;title=th-c4-83m-h-e1-bb-8fi-2cc4-91-e1-bb-99ng-vi-c3-aan-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451445.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451445.jpg" alt="123451445.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10 Thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ trên đảo Nam Yết Resource id #78 Wed, 30 May 2012 16:39:41 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12573&amp;title=th-c4-83m-h-e1-bb-8fi-2cc4-91-e1-bb-99ng-vi-c3-aan-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="123451444.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/123451444.jpg" alt="123451444.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page10