HoangSa.Org /gallery Fri, 25 Apr 2014 11:37:16 +0900 PhotoPost Pro 7.0 60 Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Fri, 15 Feb 2013 23:24:35 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13333&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="DK1_2_Phuc_Tan_A.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/DK1_2_Phuc_Tan_A.jpg" alt="DK1_2_Phuc_Tan_A.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh do PGS.TS Phạm Ngọc Nam (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công binh) được giao nhiệm vụ cùng với đồng nghiệp thiết kế nhà giàn DK1 cung cấp http://vovworld.vn/vi-VN/Viet-Nam-Dat-nuoc-Con-nguoi/Mat-than-tren-bien-Dong/105102.vov Tặng quà nhà giàn DK1/16 Phúc Tần B Resource id #78 Fri, 15 Feb 2013 13:08:33 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13322&amp;title=t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f16-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-b&amp;cat=109"><img title="Dk1_16_Phuc_Tan_B.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/Dk1_16_Phuc_Tan_B.jpg" alt="Dk1_16_Phuc_Tan_B.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Nguyễn Bình Tân http://doanhnghieptrunguong.vn Nhà giàn DK1/17 Phúc Tần C Resource id #78 Fri, 15 Feb 2013 13:08:30 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13318&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f17-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-c&amp;cat=109"><img title="DK1_17_Phuc_Tan_C.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/DK1_17_Phuc_Tan_C.jpg" alt="DK1_17_Phuc_Tan_C.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Nguyễn Bình Tân http://doanhnghieptrunguong.vn Đồng chí Trần Thanh Khê cùng Đoàn đại biểu làm việc với Resource id #78 Sun, 10 Jun 2012 13:35:33 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12890&amp;title=-c4-90-e1-bb-93ng-ch-c3-ad-tr-e1-ba-a7n-thanh-kh-c3-aa-c-c3-b9ngc4-90o-c3-a0nc4-91-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83u-l-c3-a0m-vi-e1-bb-87c-v-e1-bb-9bi&amp;cat=109"><img title="12345_resize851.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize851.JPG" alt="12345_resize851.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đồng chí Trần Thanh Khê cùng Đoàn đại biểu làm việc với Nhà giàn DK1/17 Nguồn ảnh: http://doanhnghieptrunguong.vn/gioi-thieu-dang-uy-khoi/hoat-dong-dang-uy-khoi/201205/Nhat-ky-thien-ly-Truong-Sa-2159580/ Đồng chí Nguyễn Quang Dương thăm và tặng quà cán bộ, chiế Resource id #78 Sun, 10 Jun 2012 13:34:35 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12889&amp;title=-c4-90-e1-bb-93ng-ch-c3-ad-nguy-e1-bb-85n-quang-d-c6-b0-c6-a1ng-th-c4-83m-v-c3-a0-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bf&amp;cat=109"><img title="12345_resize850.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize850.JPG" alt="12345_resize850.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đồng chí Nguyễn Quang Dương thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/16 Nguồn ảnh: http://doanhnghieptrunguong.vn/gioi-thieu-dang-uy-khoi/hoat-dong-dang-uy-khoi/201205/Nhat-ky-thien-ly-Truong-Sa-2159580/ Nhà giàn DK1/17. Ảnh: B.T Resource id #78 Mon, 04 Jun 2012 18:49:09 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12774&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f17e1-ba-a2nh-3a-b-t&amp;cat=109"><img title="123451580.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/123451580.jpg" alt="123451580.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://baobaclieu.vn/newsdetails/2ECC9C0A48/Nhat_ky_thien_ly_Truong_Sa.aspx Nhà giàn DK1 Phúc Tần Resource id #78 Thu, 31 May 2012 17:34:23 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12644&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="123451487.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/123451487.jpg" alt="123451487.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.mohinhvn.org/forum/showthread.php?t=17471&amp;p=140286 Trên nhà giàn DK1-12 Resource id #78 Fri, 27 Apr 2012 15:53:44 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11759&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-12&amp;cat=109"><img title="12345_resize453.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize453.jpg" alt="12345_resize453.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/homnay10.jpg Phỏng vấn giữa biển khơi, trên nhà giàn DK1/12 Phúc Tần Resource id #78 Thu, 26 Apr 2012 11:48:06 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11633&amp;title=ph-e1-bb-8fng-v-e1-ba-a5n-gi-e1-bb-afa-bi-e1-bb-83n-kh-c6-a1i-2c-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f12-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="1234_resize1014.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize1014.jpg" alt="1234_resize1014.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Phỏng vấn giữa biển khơi, trên nhà giàn DK1/12 Phúc Tần Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/ts8.jpg Tác nghiệp ở nhà giàn DK1/12 Phúc Tần Resource id #78 Thu, 26 Apr 2012 11:47:13 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11632&amp;title=t-c3-a1c-nghi-e1-bb-87pe1-bb-9f-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f12-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="1234_resize1013.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize1013.jpg" alt="1234_resize1013.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/ts7.jpg Tác nghiệp ở nhà giàn DK1/12 Phúc Tần Resource id #78 Thu, 26 Apr 2012 11:46:31 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11631&amp;title=t-c3-a1c-nghi-e1-bb-87pe1-bb-9f-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f12-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="1234_resize1012.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize1012.jpg" alt="1234_resize1012.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/ts1.jpg Cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1-12 đang xem chương trình truyền Resource id #78 Sun, 22 Apr 2012 15:52:19 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11493&amp;title=c-c3-a1n-b-e1-bb-99-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-12c4-91ang-xem-ch-c6-b0-c6-a1ng-tr-c3-acnh-truy-e1-bb-81n&amp;cat=109"><img title="12345_resize440.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize440.JPG" alt="12345_resize440.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1-12 đang xem chương trình truyền hình Việt Nam Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/nhagian2.jpg Thiết bị thu sóng truyền hình (màu trắng) trên nhà giàn DK1-1 Resource id #78 Sun, 22 Apr 2012 15:51:07 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11492&amp;title=thi-e1-ba-bft-b-e1-bb-8b-thu-s-c3-b3ng-truy-e1-bb-81n-h-c3-acnh28m-c3-a0u-tr-e1-ba-afng-29-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-1&amp;cat=109"><img title="12345_resize439.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize439.JPG" alt="12345_resize439.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Thiết bị thu sóng truyền hình (màu trắng) trên nhà giàn DK1-12 Phúc Tần Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/Image/2012/4/19/nhagian_634704324992348000.jpg Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 11 Apr 2012 22:36:56 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11257&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="1234_resize1000.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize1000.jpg" alt="1234_resize1000.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://chungta.vn/Files/Subject/3b/9a/d7/5b/FPT_Truongsa10.jpg Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 11 Apr 2012 22:36:15 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11256&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="1234_resize999.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize999.jpg" alt="1234_resize999.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://chungta.vn/Files/Subject/3b/9a/d7/5b/FPT_Truongsa5.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Thu, 05 Apr 2012 22:57:09 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11112&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342070.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342070.jpg" alt="12342070.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh4.googleusercontent.com/-XFApsaBGnGc/ThLATw6PoyI/AAAAAAAAAKg/g8Kjxzl7bH4/s647/IMG_6630.JPG Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Thu, 05 Apr 2012 22:56:12 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11111&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342069.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342069.jpg" alt="12342069.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh3.googleusercontent.com/-wl-xN5D72fw/ThK_pHMB68I/AAAAAAAAAKY/Jb_nbM9gfZ0/s647/IMG_6594.JPG Bay trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Thu, 05 Apr 2012 22:54:44 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11110&amp;title=bay-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342068.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342068.jpg" alt="12342068.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh5.googleusercontent.com/--1sKTU67sKk/ThK_YwBs8YI/AAAAAAAAAM4/CHHoWYeWgSM/s647/IMG_6621.JPG Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Thu, 05 Apr 2012 22:53:37 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11109&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342067.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342067.jpg" alt="12342067.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh4.googleusercontent.com/-YNBztEpln_w/ThK_Hs30PKI/AAAAAAAAAKM/z-WB3yVHd2w/s647/IMG_6596.JPG Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Thu, 05 Apr 2012 22:52:32 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11108&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342066.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342066.jpg" alt="12342066.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh6.googleusercontent.com/-vSWRRpiPqI8/ThK-PDSsgtI/AAAAAAAAAKE/OLJsgzDZP-Y/s500/IMG_6593.JPG Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Thu, 05 Apr 2012 22:49:22 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11107&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342065.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342065.jpg" alt="12342065.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh3.googleusercontent.com/-wFxV6uo7uQw/ThK9ENAhGYI/AAAAAAAAAJ8/jmm4-E3KJc0/s500/IMG_6549.JPG Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:53:17 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9639&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341776.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341776.jpg" alt="12341776.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6024/5976589654_e88ebfc13f_b.jpg Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:52:03 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9638&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341775.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341775.jpg" alt="12341775.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6126/5969780948_d6fce7dd2b_b.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:50:37 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9637&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341774.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341774.jpg" alt="12341774.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6129/5969780480_e5e9773abd_b.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:49:38 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9636&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341773.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341773.jpg" alt="12341773.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6138/5969676832_d0a4276590_b.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:48:35 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9635&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341772.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341772.jpg" alt="12341772.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6011/5969676500_c9df23319c_b.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:47:02 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9634&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341771.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341771.jpg" alt="12341771.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6127/5969673584_6cf8da0674_b.jpg Rau xanh trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:45:36 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9633&amp;title=rau-xanh-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341770.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341770.jpg" alt="12341770.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6130/5969584698_0d7eee49dd_b.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:44:30 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9632&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341769.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341769.jpg" alt="12341769.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6146/5969010227_d17e8b2734_b.jpg Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:41:44 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9631&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341768.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341768.jpg" alt="12341768.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6148/5969004749_bdf8369f93_b.jpg Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:40:29 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9630&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341767.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341767.jpg" alt="12341767.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6027/5969001373_3c9228cb6b_b.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:39:16 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9629&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341766.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341766.jpg" alt="12341766.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6149/5969540304_acc9eddcf2_b.jpg Vào thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:37:42 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9628&amp;title=v-c3-a0o-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341765.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341765.jpg" alt="12341765.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6001/5968966633_5ef11b2de4_b.jpg Xuống xuồng vào thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:36:33 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9627&amp;title=xu-e1-bb-91ng-xu-e1-bb-93ng-v-c3-a0o-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341764.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341764.jpg" alt="12341764.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6139/5969496570_63158e7a79_b.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:34:48 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9626&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341763.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341763.jpg" alt="12341763.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6028/5968928425_e18b93f842_b.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:33:40 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9625&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341762.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341762.jpg" alt="12341762.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6132/5968926451_6f07c8e5e1_b.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:32:18 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9624&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341761.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341761.jpg" alt="12341761.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6020/5969464686_4847f26924_b.jpg Chụp ảnh với đ/c Trang Hải Âu - Trưởng nhà giàn. Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:24:36 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9623&amp;title=ch-e1-bb-a5pe1-ba-a3nh-v-e1-bb-9bic4-91-2fc-trang-h-e1-ba-a3ic3-82utr-c6-b0-e1-bb-9fng-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-&amp;cat=109"><img title="1234_resize879.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize879.jpg" alt="1234_resize879.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.vpi.pvn.vn/upload_images/image/SONDB/2011/TRUONG%20SA/4_001.JPG Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 21 Dec 2011 20:23:45 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9622&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="1234_resize878.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize878.jpg" alt="1234_resize878.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.vpi.pvn.vn/upload_images/image/SONDB/2011/TRUONG%20SA/3_001.JPG Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Wed, 30 Nov 2011 15:13:00 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9336&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12345_resize247.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize247.jpg" alt="12345_resize247.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://dntvn.org.vn/Portals/0/Users/003/03/3/91.%20Nha%20gian.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Sat, 26 Nov 2011 00:04:08 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9155&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="230073_170336923022383_124026334320109_424703_606446_n.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/230073_170336923022383_124026334320109_424703_606446_n.jpg" alt="230073_170336923022383_124026334320109_424703_606446_n.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Sat, 26 Nov 2011 00:02:46 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9154&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="phuctan.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/phuctan.jpg" alt="phuctan.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Thu, 24 Nov 2011 23:18:37 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9133&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="dk1_2Phuctan.jpeg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/dk1_2Phuctan.jpeg" alt="dk1_2Phuctan.jpeg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Các chiến sĩ nhà giàn Phúc Tần vẫy tay chào đoàn công tác. Resource id #78 Fri, 18 Nov 2011 16:52:52 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9094&amp;title=c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-v-e1-ba-aby-tay-ch-c3-a0oc4-91o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1c-&amp;cat=109"><img title="12345_resize161.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize161.jpg" alt="12345_resize161.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các chiến sĩ nhà giàn Phúc Tần vẫy tay chào đoàn công tác. Nguồn ảnh: http://tintucimg.vnanet.vn/2011/11/18/01/33/anh-3.jpg Nhà giàn DK1 Phúc Tần Resource id #78 Thu, 17 Nov 2011 10:06:44 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9055&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="12345797.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345797.JPG" alt="12345797.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm01.gox.vn/news/2011/08/23/10d8c6909af244dcbc940be437ce5c54.jpeg Nhà giàn DK1 Resource id #78 Fri, 19 Aug 2011 12:03:39 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8269&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1&amp;cat=109"><img title="12345216.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345216.jpg" alt="12345216.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh4.googleusercontent.com/_Tmf0iRSTr8U/TdkOUWz1YuI/AAAAAAAAAOo/ETNR9np4sUQ/s512/6.jpg Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần B Resource id #78 Thu, 18 Aug 2011 16:27:55 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8232&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f16-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-b&amp;cat=109"><img title="12345191.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345191.jpg" alt="12345191.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://doantn.pyu.edu.vn/fileupload/news/truong%20sa%203.JPG Nhà giàn DK 1/16 Phúc Tần B Resource id #78 Wed, 10 Aug 2011 16:54:03 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8163&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk-1-2f16-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-b&amp;cat=109"><img title="12345138.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345138.jpg" alt="12345138.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.baodongkhoi.com.vn/images/news/15.5.2009_9h15_h6.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #78 Fri, 08 Jul 2011 16:44:57 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8019&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="1234_resize758.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize758.jpg" alt="1234_resize758.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://dntdanang.com.vn/spaw2/uploads/images/DK1.JPG Leo lên nhà giàn Phúc Tần Resource id #78 Fri, 08 Jul 2011 16:20:39 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8010&amp;title=leo-l-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="12341689.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341689.jpg" alt="12341689.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/247864_1775382387601_1330584483_31667149_108542_n.jpg