[Thông báo]Giải thưởng cho các bài viết hay về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Quỹ NCBĐ
[Thông báo]Thông tin tiếp thị đặt quảng cáo tại website hoangsa.org(HSO)
[Thông báo] Tuyển điều hành viên quản lý box cho HSO

Liên hệ quảng cáo info@hoangsa.org

Tủ Sách: Tổ quốc và người lính biển

Files in category : Tổ quốc và người lính biển
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông Comments
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 05-2011 (Phần 1) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 05-2011 (Phần 1) : Phóng sự Download 3 phần về giải nén. Link phần 2: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2343 Link phần 3: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2344 Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xEKQNkOdzIw http://www.youtube.com/watch?v=hX8tagjbTOU (47,68 MB) 12-12-2011 31 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 05-2011 (Phần 2) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 05-2011 (Phần 2) : Phóng sự Download 3 phần về giải nén. Link phần 1: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2342 Link phần 3: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2344 Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xEKQNkOdzIw http://www.youtube.com/watch?v=hX8tagjbTOU (47,68 MB) 12-12-2011 23 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 05-2011 (Phần 3) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 05-2011 (Phần 3) : Phóng sự Download 3 phần về giải nén. Link phần 1: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2342 Link phần 2: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2343 Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xEKQNkOdzIw http://www.youtube.com/watch?v=hX8tagjbTOU (33,54 MB) 12-12-2011 20 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 07-2011 (Phần 1) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 07-2011 (Phần 1) : Phóng sự Download 3 phần về giải nén. Link phần 2: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2346 Link phần 3: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2347 Xem trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wPffEu2QjqE https://www.youtube.com/watch?v=a3mP6XLvMKw (47,68 MB) 12-12-2011 15 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 07-2011 (Phần 2) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 07-2011 (Phần 2) : Phóng sự Download 3 phần về giải nén. Link phần 1: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2345 Link phần 3: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2347 Xem trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wPffEu2QjqE https://www.youtube.com/watch?v=a3mP6XLvMKw (47,68 MB) 12-12-2011 21 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 07-2011 (Phần 3) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 07-2011 (Phần 3) : Phóng sự Download 3 phần về giải nén. Link phần 1: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2345 Link phần 2: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2346 Xem trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wPffEu2QjqE https://www.youtube.com/watch?v=a3mP6XLvMKw (25,36 MB) 12-12-2011 15 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 08-2011 (Phần 1) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 08-2011 (Phần 1) : Phóng sự Download 3 phần về giải nén. Link phần 2: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2349 Link phần 3: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2350 Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=qx5wg8Q-zWE http://www.youtube.com/watch?v=WFBSu56hHEY (52,45 MB) 12-12-2011 29 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 08-2011 (Phần 2) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 08-2011 (Phần 2) : Phóng sự Download 3 phần về giải nén. Link phần 1: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2348 Link phần 3: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2350 Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=qx5wg8Q-zWE http://www.youtube.com/watch?v=WFBSu56hHEY (52,45 MB) 12-12-2011 24 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 08-2011 (Phần 3) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 08-2011 (Phần 3) : Phóng sự Download 3 phần về giải nén. Link phần 1: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2348 Link phần 2: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2349 Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=qx5wg8Q-zWE http://www.youtube.com/watch?v=WFBSu56hHEY (42,34 MB) 12-12-2011 26 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 09-2011 (Phần 1) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 09-2011 (Phần 1) : Phóng sự Download 2 phần về giải nén. Link phần 2: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2352 Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=RR5gTYZ9Qgs http://www.youtube.com/watch?v=HivIvEQlWNc (47,68 MB) 12-12-2011 34 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 09-2011 (Phần 2) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 09-2011 (Phần 2) : Phóng sự Download 2 phần về giải nén. Link phần 1: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2351 Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=RR5gTYZ9Qgs http://www.youtube.com/watch?v=HivIvEQlWNc (41,73 MB) 12-12-2011 42 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 10-2011 (Phần 1) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 10-2011 (Phần 1) : Phóng sự Download 2 phần về giải nén. Link phần 2: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2354 Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=EWP7OTiKhz8 http://www.youtube.com/watch?v=eQdfQsHTOrc (38,15 MB) 12-12-2011 34 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 10-2011 (Phần 2) TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 10-2011 (Phần 2) : Phóng sự Download 2 phần về giải nén. Link phần 1: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=2353 Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=EWP7OTiKhz8 http://www.youtube.com/watch?v=eQdfQsHTOrc (32,90 MB) 12-12-2011 35 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 11-2011 TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 11-2011 : Phóng sự Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=TK-CjKfkiVo (63,47 MB) 12-12-2011 25 0
TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 12-2011 TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH BIỂN 12-2011 : Phóng sự Xem trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=hKe1_GuIb1A http://www.youtube.com/watch?v=f8m0QQVBCRc (66,86 MB) 12-12-2011 20 0
Sort By   Sort Order