[Thông báo]Giải thưởng cho các bài viết hay về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Quỹ NCBĐ
[Thông báo]Thông tin tiếp thị đặt quảng cáo tại website hoangsa.org(HSO)
[Thông báo] Tuyển điều hành viên quản lý box cho HSO

Liên hệ quảng cáo info@hoangsa.org

Tủ Sách: Bộ sách tiếng Pháp: Những người bạn Huế xưa

Files in category : Bộ sách tiếng Pháp: Những người bạn Huế xưa
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông Comments
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue Vol. 4, Oct-Dec 1942 Pinned File [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue Vol. 4, Oct-Dec 1942 : ESQUISSE D’UNE ETHNOGRAPHIE NAVALE DES PAYS ANNAMITES Sơ Khảo Nghiên Cứu Dân Tộc Học Về Biển của Xứ Annam Đoạn trích ở trang 353 của bản gốc, tức trang 6 trong file PDF này, tác giả sử dụng mô tả của John BARROW về các thuyền đi biển của người Việt. Qua đó, có thể xác định người VN thời bấy giờ đã dung thuyền đ ... [more] (8,63 MB) 11-07-2010 413 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue Vol. 2, Avr-Juin 1923 Pinned File [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue Vol. 2, Avr-Juin 1923 : LE MÉMOIRE SUR LA COCHINCHINE DE JEAN-BAPTISTE CHAIGNEAU Par A. SALLES. Inspecteur des Colonies en retraite NOTICE SUR LA COCHINCHINE FOURNIE PAR M. CHAIGNEAU (2) Trang 61 của file pdf, tức trang 257 trên bản gốc. .................. ... vài đảo có người ở cách không xa bở biển và Hoàng Sa, bao gồm nhiều đảo nhỏ, các đảo đá và đá ngầm. Chỉ đ ... [more] (4,21 MB) 11-07-2010 236 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.4, 4è année -Sept 1918 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.4, 4è année -Sept 1918 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c415aca7aeec.jpg (2,72 MB) 17-07-2010 197 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.3, 4è année Juil-Sept 1918 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.3, 4è année Juil-Sept 1918 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c4155c02ff69.jpg (9,88 MB) 17-07-2010 434 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 4è année Avr-Juin 1917 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 4è année Avr-Juin 1917 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c405ca4ee576.jpg (9,02 MB) 16-07-2010 134 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 4è année Jan-Mar 1917 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 4è année Jan-Mar 1917 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c405ab394b9e.jpg (4,88 MB) 16-07-2010 219 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 4, 3è Année Oct-Dec 1916 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 4, 3è Année Oct-Dec 1916 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f46d5842c4.jpg (8,77 MB) 16-07-2010 308 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 3, 3è Année Juil-Sept 1916.pdf [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 3, 3è Année Juil-Sept 1916.pdf : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f42941e371.jpg (8,09 MB) 16-07-2010 325 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 3è année Avr-Juin 1916.pdf [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 3è année Avr-Juin 1916.pdf : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f3faa4d9a1.jpg (8,74 MB) 16-07-2010 239 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 3è année Jan-Mar 1916 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 3è année Jan-Mar 1916 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f3e2bee7ed.jpg (3,41 MB) 16-07-2010 196 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 4, 2è année Oct-Dec 1915 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 4, 2è année Oct-Dec 1915 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f4d75309c5.jpg[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 4, 2è année Oct-Dec 1915 (5,99 MB) 14-07-2010 256 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 3, 2è année Juil-Sept 1915 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 3, 2è année Juil-Sept 1915 : [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 3, 2è année Juil-Sept 1915 http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f4eee49902.jpg (7,15 MB) 14-07-2010 376 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 2è année Avr-Juin 1915 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 2è année Avr-Juin 1915 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f486a99e5d.jpg[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 2è année Avr-Juil 1915 (8,12 MB) 14-07-2010 200 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 2è Année Jan-Mar 1915 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 2è Année Jan-Mar 1915 : [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 2è Année Jan-Mar 1915 http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f4dd8f11df.jpg (4,68 MB) 13-07-2010 181 0
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.3, 1re année, Juil-Sept 1914 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.3, 1re année, Juil-Sept 1914 : [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.3, 1re année, Juil-Sept 1914 (2,23 MB) 13-07-2010 154 0
Sort By   Sort Order