[Thông báo]Giải thưởng cho các bài viết hay về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Quỹ NCBĐ
[Thông báo]Thông tin tiếp thị đặt quảng cáo tại website hoangsa.org(HSO)
[Thông báo] Tuyển điều hành viên quản lý box cho HSO

Liên hệ quảng cáo info@hoangsa.org

Tủ Sách: Luật, nghị định, pháp lệnh, chính sách, hiệp ước của VN về biển, biên giới

Files in category : Luật, nghị định, pháp lệnh, chính sách, hiệp ước của VN về biển, biên giới
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông Comments
Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc Pinned File Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc :  (20,04 MB) 28-03-2011 96 0
Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của Luật Biển ở Việt Nam Pinned File Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của Luật Biển ở Việt Nam : Giới thiệu đến các bạn về Luật biển của Việt Nam (26,45 MB) 12-01-2009 1.558 0
LUẬT BIỂN VIỆT NAM LUẬT BIỂN VIỆT NAM : LUẬT BIỂN VIỆT NAM Luật Biển Việt Nam đã được 495/496 đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua. Đây là luật có tỷ lệ đại biểu tán thành cao nhất trong số năm dự thảo luật và nghị quyết được Quốc hội biểu quyết sáng 21/6. (160,5 KB) 16-07-2012 248 0
Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm cần bảo vệ Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm cần bảo vệ : QUYẾT ĐỊNH Số: 82/2008/QĐ-BNN của BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ban hành tại Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2008 Về việc công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển (654,0 KB) 25-12-2011 208 0
Toàn văn báo cáo giải trình và chất vấn của TTg CP Toàn văn báo cáo giải trình và chất vấn của TTg CP : Toàn văn báo cáo giải trình và chất vấn của TTg Chính phủ Việt Nam vào sáng ngày 25/11/2011 (115,5 KB) 27-11-2011 91 0
BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - CĂMPUCHIA BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - CĂMPUCHIA : BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - CĂMPUCHIA (23,55 MB) 04-10-2011 89 0
Quyết định của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về Quyết định của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về : Quyết định của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về cước, phí cảng biển Số: 127/VGCP-CNTD.DV (296,0 KB) 07-02-2011 244 0
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duy Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duy : Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001 - 2010 Số: 129/2001/QĐ-TTg (58,5 KB) 07-02-2011 64 0
Nghị định của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng b Nghị định của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng b : Nghị định của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 25 tháng 02 năm 1994 của Chính phủ (78,5 KB) 01-02-2011 54 0
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 6) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 6) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (47,61 MB) 31-12-2010 65 0
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 5) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 5) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (46,47 MB) 31-12-2010 48 0
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 4) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 4) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (46,84 MB) 31-12-2010 37 0
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 3) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 3) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (46,52 MB) 31-12-2010 54 0
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 2) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 2) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (80,18 MB) 31-12-2010 38 0
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 1) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 1) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (45,34 MB) 31-12-2010 58 0
Sort By   Sort Order