Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại HoangSa.ORG V3- Diễn đàn tuyên truyền về vấn đề biển đảo-chủ quyền dân tộc (HoangSa.NET).

  1. thanhphobacho đã trả lời vào chủ đề Hoan hô Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Một anh bô lô ba la, trùm bảo kê tham nhũng ở 3 ngành dầu khí, ngân hàng, giao thông đã xộ khám. Nghĩ đến viễn cảnh ông này lọt vào tứ...

    10/12/17 lúc 15:12
Đang tải...