Điểm thưởng dành cho thanhphobacho

 1. 20
  Thưởng vào: 23/9/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 2. 20
  Thưởng vào: 1/2/16

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 3. 15
  Thưởng vào: 1/3/15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 10
  Thưởng vào: 22/11/14

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 10
  Thưởng vào: 13/6/14

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 5
  Thưởng vào: 5/6/14

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 7. 2
  Thưởng vào: 12/5/14

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 8. 1
  Thưởng vào: 12/5/14

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!