thanhphobacho's Recent Activity

  1. thanhphobacho đã trả lời vào chủ đề Hoan hô Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Mấy hôm nay, có quá nhiều đồn đoán về sức khỏe bác Trọng. Mong bác Trọng luôn khỏe để tiếp tục lãnh đạo công cuộc...

    20/4/19 lúc 22:03
  2. thanhphobacho đã trả lời vào chủ đề Bản chất của giáo dục.

    Về cách dạy sử, địa hiện nay, tôi không dám khen chê. Nghe nói đổi mới cũng nhiều. Kinh nghiệm của tôi: khi đang học sử...

    16/4/19 lúc 00:25