thanhphobacho's Recent Activity

  1. thanhphobacho đã trả lời vào chủ đề Thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ nhân chuyến thăm Việt Nam 27-28 tháng 2 năm 2019.

    Đối với Mỹ, phải nói thế này: - Việt Nam là đất nước đánh thắng Trung Quốc 1000 năm qua. - VN là đất nước duy nhất có...

    16/2/19 lúc 22:46
  2. thanhphobacho đã trả lời vào chủ đề Thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ nhân chuyến thăm Việt Nam 27-28 tháng 2 năm 2019.

    Ngài Trump vốn lười đọc, còn văn của anh2 thì dài lê thê, thiếu trọng tâm. Chẳng muốn ký, vì chán đọc, chán cái lối tư duy nhược tiểu...

    16/2/19 lúc 22:21