Điểm thưởng dành cho Sax

 1. 20
  Thưởng vào: 27/8/15

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 15
  Thưởng vào: 11/8/15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 3. 10
  Thưởng vào: 6/1/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 10
  Thưởng vào: 16/12/14

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 5
  Thưởng vào: 2/12/14

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 2
  Thưởng vào: 30/10/14

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 7. 1
  Thưởng vào: 30/10/14

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!