Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Chủ trương hoạt động của diễn đàn hoangsa.org

Mọi thành viên cần nắm rõ chủ trương của diễn đàn hoangsa.org trong quá trình sinh hoạt tại diễn đàn sau đây: 

1) Diễn đàn hoangsa.org mở ra nhằm thu nhập ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa và công bố cho tất cả mọi người. 

2) Diễn đàn hoangsa.org không khuyến khích các thành viên trong diễn đàn biểu tình và các hoạt động khác có thể gây tác động xấu đến trật tự trị an của xã hội. Nhưng diễn đàn cũng không cấm việc các thành viên bàn luận vấn đề đó trong quá trình sinh hoạt trên cơ sở tôn trọng quyền dân chủ (trong khuôn khổ) của các thành viên. 

3) Diễn đàn hoangsa.org nghiêm cấm việc lợi dụng tính dân chủ của diễn đàn để gây kích động và chia rẽ (như tôn giáo,vùng miền,dân tộc...). Những vấn đề được đánh giá là dân chủ thái quá, sẽ bị chúng tôi cảnh cáo và xóa bài viết mà không thông báo trước. 

4) Với mục đích cung cấp thêm những dữ kiện lịch sử, cũng như thu thập chữ ký của nhân dân, diễn đàn hoangsa.org muốn đóng góp một phần nhỏ trong quá trình ngoại giao chính thống của Nhà nước nhằm khẳng định chủ quyền của Hoàng Sa - Trường Sa trên thực tiễn. 

5) Diễn đàn hoangsa.org hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thành viên không được đăng bài có nội dung nhạy cảm chính trị, đi ngược lại đường lối, chính sách của Chính phủ nước CHXHCNVN, và sử dụng các từ nhạy cảm, thiếu văn hóa .Bên cạnh đó những bài mang tính đả kích,phỉ báng tôn giáo hay những bài có nội dung về tôn giáo đi ngược lại với đường lối của Đảng và Nhà Nước đều bị nghiêm cấm.

6) Diễn đàn hoangsa.org nghiêm cấm việc sử dụng danh nghĩa diễn đàn hoangsa.org trong mọi vấn đề, mọi mức độ có thể có ngoài những nội dung của bản chủ trương này, và không chịu trách nhiệm về những hành động đó.

 

NỘI QUY 
DIỄN ĐÀN HOANGSA.ORG


Xuất phát từ yêu cầu cần phải có một khuôn khổ quy định thống nhất và rõ ràng cho các thành viên cũng như các Điều hành viên, nhằm định hướng các hoạt động của diễn đàn hướng tới một tiêu chí chung là "Tất cả vì một dân tộc, một đất nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, mà Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời", 
Ban điều hành Diễn đàn Hoangsa.org quyết định:

Điều 1.

Ban hành Nội quy của Diễn đàn Hoangsa.org. Nội quy này có hiệu lực với tất cả các bài viết trong diễn đàn, các trao đổi trong mục "Tin nhắn của khách viếng thăm" cũng như tất cả các bình luận, các bài viết trong các chuyên mục mở rộng khác từ tên miền Hoangsa.org, không phụ thuộc vào thời điểm viết bài viết đó. 

Điều 2. Thành viên của diễn đàn.

1. Thành viên diễn đàn có quyền:


a) Gửi bài viết; gửi tin nhắn riêng, tin nhắn của khách viếng thăm; tải lên ảnh và tài liệu; viết bình luận; tham gia các hoạt động, trò chơi trên diễn đàn; trả lời các phiếu thăm dò theo quy định của Nội quy này.
b) Có chữ ký, avatar, ảnh thành viên theo hướng dẫn của Ban điều hành và phù hợp với tinh thần của Nội quy này.
c) Chỉnh sửa, xây dựng trang hồ sơ cá nhân của mình.
d) Tham gia đóng góp ý kiến cho Ban điều hành.
e) Khiếu nại về việc xử lý kỷ luật đối với mình theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 6 của Nội quy này.
f) Thông báo những bài viết vi phạm Nội quy của diễn đàn.

2. Thành viên diễn đàn có nghĩa vụ:

a) Chấp hành đầy đủ và nghiêm túc Nội quy của diễn đàn.
b) Không sử dụng dưới mọi hình thức tên danh nhân, người nổi tiếng, tên đăng nhập của thành viên khác, những ngôn từ tục tĩu hoặc những ngôn từ mà cách đọc, cách viết có thể gây nhầm lẫn là những ngôn từ tục tĩu làm tên đăng nhập. 
Điều hành viên khi phát hiện có thành viên vi phạm điều khoản này phải gửi tin nhắn yêu cầu thành viên đó liên hệ lại với Ban điều hành diễn đàn để được hướng dẫn việc sửa đổi. Sau 3 ngày kể từ thời điểm tin nhắn thông báo được gửi đi, nếu thành viên vẫn không thực hiện việc hợp tác cùng Ban điều hành để sửa đổi lại tên đăng nhập thì sẽ bị cấm đăng nhập vào diễn đàn.
Những tên đăng nhập vi phạm nghiêm trọng các quy định bị cấm tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 Nội quy này khi bị phát hiện có thể ngay lập tức bị cấm đăng nhập vào diễn đàn.
c) Tạo chủ đề mới đúng với tên gọi và những quy định của từng mục; tham gia thảo luận phù hợp với chủ đề ban đầu. 
d) Giữ thái độ thân thiện, hòa nhã với các thành viên khác trong diễn đàn.

Điều 3. Về các điều hành viên của diễn đàn.

Điều hành viên là thành viên tham gia vào việc quản lý và phát triển diễn đàn. Điều hành viên được xếp thành 3 nhóm: Moderator, Super-Moderator và Administrator. Tùy vào chức danh của mình mà điều hành viên có những quyền hạn khác nhau. Thẩm quyền cụ thể của từng nhóm điều hành viên do các Administrator quy định.
Một điều hành viên chỉ nhân danh diễn đàn khi được Ban điều hành ủy quyền, bài viết được ủy quyền đó phải được Ban điều hành nhất trí trước khi công bố, và chỉ được đưa lên trong mục Thông báo – Tin tức; những bài viết của điều hành viên không thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí này chỉ được coi là phát ngôn cá nhân của người điều hành viên đó. 

1. Tiêu chuẩn của điều hành viên diễn đàn:

Một thành viên hội đủ các tiêu chí sau đây thì trở thành điều hành viên của diễn đàn:
a) Có lập trường tư tưởng rõ ràng, có ý thức trách nhiệm, thực hiện đầy đủ và đúng đắn Nội quy diễn đàn.
b) Có đóng góp cho việc phát triển diễn đàn.
c) Được thành viên và các điều hành viên tín nhiệm.
d) Được ít nhất hai (02) Moderator hoặc Super-Moderator giới thiệu, và do ít nhất một (01) Administrator phê chuẩn.
Các đợt phát triển điều hành viên mới do Nhóm Administrator quyết định, căn cứ theo yêu cầu thực tế của diễn đàn. 
Điều hành viên không thực hiện đúng đắn và đầy đủ nghĩa vụ của mình, hoặc bị các thành viên, các điều hành viên khác mất lòng tin có thể bị Ban điều hành ra quyết định tạm đình chỉ công tác, đình chỉ công tác, hoặc cho thôi công tác điều hành. Nếu điều hành viên đó có những vi phạm được quy định tại Điều 5 của Nội quy này thì còn bị xử lý kỷ luật theo điều khoản đó.

2. Thẩm quyền của điều hành viên diễn đàn:

Điều hành viên diễn đàn có thẩm quyền sau đây:
a) Các quyền và nghĩa vụ như các thành viên khác được ghi nhận tại Điều 2 Nội quy này.
b) Tham gia thảo luận trong Ban điều hành diễn đàn để quyết định các vấn đề quan trọng của diễn đàn.
c) Sắp xếp, quản lý các bài viết, các chủ đề, các mục theo Nội quy này trong phạm vi thẩm quyền của mình.
d) Xử lý kỷ luật các thành viên vi phạm theo Nội quy này trong phạm vi thẩm quyền của mình.
e) Không ngừng rèn luyện, học tập để nâng cao kiến thức, năng lực quản lý của mình để góp phần phát triển diễn đàn.
f) Chấp hành phân công của Ban điều hành diễn đàn; giữ mối liên hệ chặt chẽ với các điều hành viên khác; đoàn kết và thống nhất với các điều hành viên khác.

Điều 4. Về các bài viết trên diễn đàn.

1. Về ngôn ngữ:


Tất cả các bài viết trong diễn đàn đều phải được viết bằng tiếng Việt chuẩn, có dấu. Nếu trong bài viết có sử dụng ngôn ngữ tiếng nước ngoài thì chỉ với mục đích làm rõ, giải thích hoặc làm dẫn chứng cho nội dung bài viết. Bài viết do tính chất đặc thù hoặc do nguyên bản được viết bằng tiếng nước ngoài thì được phép viết bằng tiếng nước ngoài, nhưng cần phải có những giới thiệu sơ lược về chủ đề bằng tiếng Việt.

2. Về bản quyền:

Tất cả các bài viết trong diễn đàn nếu không phải là kết quả từ quá trình tự tư duy và tự trình bày của thành viên thì đều phải nêu rõ nguồn bài viết, nguồn hình ảnh, hay các nguồn tư liệu khác. Diễn đàn Hoangsa.org khuyến khích việc xin phép tác giả bài viết trước khi sử dụng bài viết đó.
Các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ có liên quan tới bài viết trong Diễn đàn sẽ được giải quyết theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005.

Điều 5. Các hình thức xử lý kỷ luật trên diễn đàn.

Các điều hành viên có nhiệm vụ xử phạt các bài viết, thành viên vi phạm nội qui, không thực hiện đúng nghĩa vụ được nêu ra ở điều 2 mục 2. 
Tùy theo trường hợp vi phạm điều hành viên có thể áp dụng các hình thức xử lý như sau:

1. Nhắc nhở:

Các điều hành viên có thẩm quyền nhắc nhở thành viên khi người này có những vi phạm không nghiêm trọng hay những vi phạm không do lỗi của người đó, bằng cách gửi tin nhắn để nhắc nhở cho thành viên đó biết và từ sau rút kinh nghiệm. Nếu vi phạm của thành viên do thiếu kinh nghiệm sử dụng diễn đàn thì trong tin nhắn nhắc nhở phải có hướng dẫn cụ thể hoặc có đường dẫn tới chủ đề hướng dẫn có sẵn.

2. Sửa đổi bài viết:

Các điều hành viên có thẩm quyền sửa đổi bài viết của thành viên khi bài viết sai lỗi chính tả, lỗi trình bày; bài viết bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tiếng Việt không dấu; hoặc bài viết có sử dụng những ngôn từ sau:
a) Các ngôn từ tục tĩu.
b) "Trung Cộng", "Việt Cộng", "Bắc Cộng", "Ngụy"... và các từ có ý nghĩa tương đương khác.

3. Xóa bài viết:

Các điều hành viên có thẩm quyền xóa bài viết của thành viên khi bài viết đó có nội dung sau:
a) Vi phạm pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động tinh thần chống đối Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b) Kích động tinh thần chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bài xích tôn giáo, ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tới quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của Việt Nam.
c) Vi phạm các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.
d) Xúc phạm, lăng mạ các thành viên khác trong diễn đàn.
e) Có hành vi gây rối trong diễn đàn.
f) Bài viết vi phạm bản quyền, bị tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả tố cáo và yêu cầu Ban điều hành diễn đàn xóa bài.
g) Bài viết spam; bài viết có nội dung không liên quan tới chủ đề chính; bài viết có mục đích quảng cáo thương mại.

Những bài viết khác có trích dẫn lại nội dung bài viết bị xóa cũng có thể bị xóa hoặc bị sửa đổi. 
Điều hành viên xóa bài phải tự chịu trách nhiệm về việc xóa bài của mình.

4. Cảnh cáo:

Các điều hành viên có thẩm quyền cảnh cáo thành viên khi người này có những hành vi vi phạm Nội quy của diễn đàn cũng như chủ trương của diễn đàn, hoặc có những hành vi vi phạm đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không khắc phục. 

Mỗi lần bị cảnh cáo, thành viên sẽ bị tích lũy điểm phạt. Trong một thời gian nhất định, khi thành viên tích đủ một số điểm phạt nhất định thì sẽ bị hệ thống tự động cấm đăng nhập vào diễn đàn theo thời hạn hoặc bị cấm đăng nhập vĩnh viễn. Quy định chi tiết về các hành vi vi phạm, các mức điểm phạt, thời gian theo dõi và thời hạn cấm đăng nhập vào diễn đàn sẽ được Ban điều hành quy định chi tiết cho phù hợp với từng giai đoạn. 

Bài viết vi phạm của thành viên bị cảnh cáo có thể bị xóa hoặc bị sửa đổi. Các bài viết khác có trích dẫn lại bài viết vi phạm cũng có thể bị xóa hoặc bị sửa đổi. 

5. Cấm đăng nhập diễn đàn (ban nick):

Thành viên có hành vi vi phạm nghiêm trọng Nội quy của diễn đàn có thể bị cấm đăng nhập vĩnh viễn vào diễn đàn. 

Bài viết (hoặc các bài viết) vi phạm của thành viên bị cấm đăng nhập diễn đàn có thể bị xóa hoặc bị sửa đổi. Các bài viết khác có trích dẫn lại bài viết vi phạm cũng có thể bị xóa hoặc bị sửa đổi. 

6. Các hình thức xử lý khác:

Các điều hành viên, tùy vào từng trường hợp cụ thể, có thể thực hiện các hình thức xử lý khác như: di chuyển bài viết sang chủ đề khác, tách – nhập bài viết cùng chủ đề, di chuyển chủ đề sang mục khác, tách – nhập các chủ đề, khóa chủ đề... 

Điều 6. Giải quyết khiếu nại của thành viên bị xử lý kỷ luật.

Đối với thành viên bị xử lý kỷ luật:
Thành viên cho rằng việc xử lý kỷ luật đối với mình trong vòng 30 ngày gần nhất là không chính đáng có quyền khiếu nại với điều hành viên đã tiến hành việc xử lý kỷ luật đó bằng cách gửi tin nhắn cho điều hành viên, hoặc viết bài vào chính chủ đề Thông báo xử lý vi phạm của mình. 

Trường hợp sau khi trao đổi riêng mà thành viên vẫn không chấp nhận lỗi phạt(có giải thích rõ tại sao) thì có thể tạo topic trong box "Thắc mắc - góp ý" để điều hành viên khác và thành viên khác có thể tham gia đưa ý kiến. 

Đến đây nếu điều hành viên có quyền cao nhất (nằm trong nhóm Administrator) đưa ra quyết định xử lý thì thành viên này phải nghiêm túc chấp nhận kết quả xử lý. Các khiếu nại tiếp theo sẽ không được giải quyết và có thể bị xử phạt nếu tiếp tục có những bài viết chống đối lại quyết định này.

Đối với các điều hành viên:
Khi có yêu cầu khiếu nại đến mình, điều hành viên đó có trách nhiệm phải giải thích rõ việc xử lý kỷ luật trong vòng 48 giờ, trường hợp không đăng nhập sau 48 giờ thì phải trả lời ở lần đăng nhập tiếp theo hoặc hẹn lại thời điểm có thể trả lời được nhưng không quá 1 tuần.

Trường hợp xử lý kỷ luật không chính xác điều hành viên phải xin lỗi thành viên đó đồng phải cố gắng khắc phục những hậu quả do việc xử lý kỷ luật sai đó gây ra.

* Chú ý: Các khiếu nại sai qui trình có thể sẽ không được giải quyết.

Điều 7: Giải thích Nội quy diễn đàn.

Nhóm các Administrator, với sự tham gia của một hoặc một số các Moderator và Super-Moderator khi các Administrator có yêu cầu, có thẩm quyền giải thích Nội quy diễn đàn khi có thành viên yêu cầu hoặc khi có tranh chấp về việc áp dụng một điều khoản trong Nội quy diễn đàn. 
Việc giải thích này phải được trình bày bằng một bài viết chi tiết trong mục Thông báo – Tin tức. Bài viết giải thích được xem như một phần mở rộng của Nội quy diễn đàn và phải được áp dụng một cách thống nhất trong toàn bộ diễn đàn cũng như trong các chuyên mục mở rộng khác từ tên miền Hoangsa.org.

BAN ĐIỀU HÀNH
DIỄN ĐÀN HOANGSA.ORG